لیست تعرفه‌های ترجمه

نرخ نامه و لیست تعرفه‌های ترجمه

بر اساس ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی «قانون راجع به ترجمه اظهارات اسناد در محاکم و دفاتر رسمی» مصوب ۱۳۷۷/۵/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، «لیست نرخ نامه تعرفه‌های ترجمه رسمی» که به تفکیک نوع سند، تعداد و تخصصی بودن واژگان و مدت زمان ترجمه تهیه و بر اساس پیشنهادهای دریافت شده، بازنگری شده است، به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۵ در تمامی دفاتر ترجمه رسمی لازم الاجرا می‌باشد.

ردیفنوع سندهزینه ترجمه (ریال)
۱ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم)۱۰۰/۰۰۰
۲ریز نمرات دانشگاه (هر ترم)۱۲۰/۰۰۰
۳کارت شناسایی۱۵۰/۰۰۰
۴کارت معافیت۱۵۰/۰۰۰
۵کارت ملی۱۵۰/۰۰۰
۶ابلاغیه، اخطار قضایی۲۰۰/۰۰۰
۷برگه مرخصی۲۰۰/۰۰۰
۸توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)۲۰۰/۰۰۰
۹جواز اشتغال به کار۲۰۰/۰۰۰
۱۰حکم بازنشستگی (کوچک)۲۰۰/۰۰۰
۱۱دفترچه بیمه۲۰۰/۰۰۰
۱۲دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی۲۰۰/۰۰۰
۱۳ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال)۲۰۰/۰۰۰
۱۴سند تلفن همراه۲۰۰/۰۰۰
۱۵شناسنامه۲۰۰/۰۰۰
۱۶فیش مستمری (کوچک)۲۰۰/۰۰۰
۱۷کارت بازرگانی هوشمند۲۰۰/۰۰۰
۱۸کارت عضویت نظام مهندسی۲۰۰/۰۰۰
۱۹کارت نظام پزشکی۲۰۰/۰۰۰
۲۰کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن۲۰۰/۰۰۰
۲۱کارت پایان خدمت۲۰۰/۰۰۰
۲۲گزارش ورود و خروج از کشور۲۰۰/۰۰۰
۲۳گواهی اشتغال به تحصیل۲۰۰/۰۰۰
۲۴گواهی تجرد، تولد، فوت۲۰۰/۰۰۰
۲۵گواهینامه رانندگی۲۰۰/۰۰۰
۲۶گواهی ریز نمرات دانشگاهی۲۰۰/۰۰۰
۲۷گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)۲۰۰/۰۰۰
۲۸گواهی عدم سوء پیشینه۲۰۰/۰۰۰
۲۹اساسنامه ثبت شرکت‌ها فرمی (هر صفحه)۳۰۰/۰۰۰
۳۰اوراق مشارکت و اوراق قرضه۳۰۰/۰۰۰
۳۱انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...)۳۰۰/۰۰۰
۳۲برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی (هر صفحه)۳۰۰/۰۰۰
۳۳برگ آزمایش پزشکی (کوچک)۳۰۰/۰۰۰
۳۴برگ جلب، احضاریه۳۰۰/۰۰۰
۳۵برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه)۳۰۰/۰۰۰
۳۶پروانه دائم پزشکی۳۰۰/۰۰۰
۳۷پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی۳۰۰/۰۰۰
۳۸پروانه نشر و انتشارات۳۰۰/۰۰۰
۳۹پروانه وکالت۳۰۰/۰۰۰
۴۰پرینت‌های بانکی کوچک (تا ۱۰ سطر)۳۰۰/۰۰۰
۴۱تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک)۳۰۰/۰۰۰
۴۲ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع۳۰۰/۰۰۰
۴۳جواز دفن۳۰۰/۰۰۰
۴۴جواز کسب۳۰۰/۰۰۰
۴۵روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)۳۰۰/۰۰۰
۴۶ریز مکالمات تلفن (هر صفحه)۳۰۰/۰۰۰
۴۷سر فصل دروس (هر صفحه)۳۰۰/۰۰۰
۴۸سند وسائط نقلیه سبک۳۰۰/۰۰۰
۴۹فیش حقوقی (کوچک)۳۰۰/۰۰۰
۵۰فیش مستمری (بزرگ)۳۰۰/۰۰۰
۵۱کارت مباشرت۳۰۰/۰۰۰
۵۲کارنامه توصیفی ابتدایی (هر صفحه)۳۰۰/۰۰۰
۵۳کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن۳۰۰/۰۰۰
۵۴گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظائف۳۰۰/۰۰۰
۵۵گذرنامه (بدون رویداد)۳۰۰/۰۰۰
۵۶گواهی بانکی یا سپرده بانکی۳۰۰/۰۰۰
۵۷گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا۳۰۰/۰۰۰
۵۸گواهی فنی و حرفه‌ای (یک رو)۳۰۰/۰۰۰
۵۹گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)۳۰۰/۰۰۰
۶۰گواهی‌ها (سایر موارد)۳۰۰/۰۰۰
۶۱لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ۱۰ نفر)۳۰۰/۰۰۰
۶۲اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری (هر صفحه)۴۰۰/۰۰۰
۶۳اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی۴۰۰/۰۰۰
۶۴بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه)۴۰۰/۰۰۰
۶۵ترازنامه شرکت‌ها، اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه)۴۰۰/۰۰۰
۶۶تقدیرنامه، لوح سپاس و حکم قهرمانی (بزرگ)۴۰۰/۰۰۰
۶۷پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)۴۰۰/۰۰۰
۶۸پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)۴۰۰/۰۰۰
۶۹پروانه مهندسی (هر صفحه)۴۰۰/۰۰۰
۷۰پرینت‌های بانکی بزرگ (بیش از ۱۰ سطر)۴۰۰/۰۰۰
۷۱حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی۴۰۰/۰۰۰
۷۲حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی۴۰۰/۰۰۰
۷۳دفترچه بازرگانی۴۰۰/۰۰۰
۷۴روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)۴۰۰/۰۰۰
۷۵فیش حقوقی (بزرگ)۴۰۰/۰۰۰
۷۶قرارداد استخدامی (هر صفحه)۴۰۰/۰۰۰
۷۷کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه)۴۰۰/۰۰۰
۷۸گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)۴۰۰/۰۰۰
۷۹گواهی حصر وراثت۴۰۰/۰۰۰
۸۰لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)۴۰۰/۰۰۰
۸۱مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه)۴۰۰/۰۰۰
۸۲موافقت اصولی۴۰۰/۰۰۰
۸۳آگهی تاسیس (ثبت شرکت‌ها، روزنامه رسمی)۵۰۰/۰۰۰
۸۴اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت‌نامه، استشهادنامه، اقرارنامه) (هر صفحه)۵۰۰/۰۰۰
۸۵بارنامه (هر صفحه)۵۰۰/۰۰۰
۸۶برگ آزمایش پزشکی (بزرگ)۵۰۰/۰۰۰
۸۷برگ سبز گمرکی (هر صفحه)۵۰۰/۰۰۰
۸۸برگ نظریه کارسناسی ملک۵۰۰/۰۰۰
۸۹پروانه بهره‌برداری ( پشت و رو)۵۰۰/۰۰۰
۹۰جواز تاسیس۵۰۰/۰۰۰
۹۱دفترچه وکالت۵۰۰/۰۰۰
۹۲سند ازدواج یا رونوشت آن۵۰۰/۰۰۰
۹۳سند وسائط نقلیه سنگین۵۰۰/۰۰۰
۹۴سند مالکیت (دفترچه‌ای)۵۰۰/۰۰۰
۹۵قیم نامه (هر صفحه)۵۰۰/۰۰۰
۹۶گواهی اشتغال به کار با شرح وظائف۵۰۰/۰۰۰
۹۷مالیات بر ارث (هر صفحه)۵۰۰/۰۰۰
۹۸وکالتنامه (نیم برگ)۷۰۰/۰۰۰
۹۹اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو)۷۰۰/۰۰۰
۱۰۰اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه)۷۰۰/۰۰۰
۱۰۱سند طلاق یا رونوشت آن۷۰۰/۰۰۰
۱۰۲سند مالکیت (تک برگی)۷۰۰/۰۰۰
۱۰۳قرارداد (هر صفحه)۷۰۰/۰۰۰
۱۰۴وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)۷۰۰/۰۰۰

تبصره ها :

تبصره ۱- در ازای هر یک از خدمات زیر مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به هزینه‌های مذکور در نرخ نامه افزوده می‌شود:

الف) هزینه‌های دفتری (کپی، پلمپ و …)
ب) ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر، امضاء یا رویداد
ج) ترجمه هر انتقال در سند مالکیت

تبصره ۲- برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه ۲۵۰۰۰ ریال به هزینه‌های مذکور در نرخ نامه افزوده می‌شود.

تبصره ۳- هزینه نسخه اضافه در هر زمان ۲۵٪ هزینه ترجمه می‌باشد و پس از شش ماه، نسخه اول کار جدید محسوب می‌شود.

تبصره ۴- ارائه رسید مشتمل بر نوع، تعداد، مشخصات صاحب سند، تاریخ تحویل، زمان استرداد و میزان دستمزد در هنگام دریافت مدازک توسط دفاتر ترجمه رسمی الزامی است.

تبصره ۵- عدم ارائه رسید و یا عدم رعایت تعرفه توسط دارالترجمه یا مترجم رسمی، مطابق ماده ۶ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۱۶/۳/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلف بوده و متقاضی می‌تواند با مراجعه مستقیم به اداره کل اسناد و امور مترجمان واقع در میدان حسن آباد، کوچه شهید صدری و یا از طریق درگاه اینترنت (www.ekfam.ir) شکایات خود را مطرح و پیگیری نماید.

تبصره ۶- منظور از هر صفحه، صفحات A۴ با حدود ۱۸ تا ۲۲ سطر است.

 

مدیر کل اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه

بیشتر بدانید :

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

 – ترجمه غیر رسمی