ترجمه مدارک تحصیلی

ترجمه مدارک تحصیلی

ترجمه مدارک تحصیلی یکی از راه حل‌هایی است که قبل از مهاجرت و یا تحصیل در خارج از کشور باید انجام دهید. دارالترجمه ۴۰۳ تهران شما را در این زمینه یاری و راهنمایی می‌کند.

دو گروه اصلی نیازمند ترجمه رسمی مدارک تحصیلی هستند.
گروه اول به ترجمه رسمی مدارک از زبان‌های دیگر به زبان فارسی نیاز دارند، کاملاً مشخص است این‌ نمونه از ترجمه مدارک تحصیلی از سوی دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند تقاضا می‌شود که خواستار حضور در دانشگاه‌های داخل ایران را دارند.
مدارک این دسته از دانشجویان باید به روشی ترجمه شود تا تأییدیه وزارت علوم را دریافت نمایند.

گروه دوم که متقاضیان بیشتری دارد مختص دانشجویان داخل کشور است که تمایل به تحصیل در دانشگاه‌های‌ خارج از ایران را دارند.
در این مورد مدارک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم کشور جمهوری اسلامی ایران باید به صورت کاملاً رسمی و با مهر دارالترجمه‌های معتبر و مورد تأیید ترجمه شود.

مترجمان ما دارای مدارک زبانشناسی هستند و وظایف مترجمان، محرمانه نگه داشتن اسناد و چک کردن طرح و قالب ترجمه با سند اصلی است.

مترجمان با تجربه و توانا دارالترجمه ۴۰۳ تهران، آماده پاسخگویی به نیازهای شما عزیزان می‌باشند.

علاوه بر این، شما می‌توانید در کمترین زمان و با قیمت مقرون به‌صرفه ترجمه با کیفیت تحویل بگیرید.

دارالترجمه۴۰۳ تهران، ترجمه دقیق و معتبر متون به زبان‌های خارجی را برای کسب و کار و استفاده شخصی شما انجام می‌دهد.

خدمات ترجمه‌ای که دفتر ترجمه رسمی ۴۰۳ تهران به شما عزیزان ارائه می‌دهد عبارتند از :

۱- ترجمه مدرک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی):

بند فعلیبند اصلاحی
کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.اصل مدارک مختلف تحصیلی و ریز نمرات با مهر و امضای آموزشگاه مربوط و تأیید اداره کل آموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تأیید است.

۲- ترجمه تأییدیه مدرک تحصیلی
بند فعلیبند اصلاحی
تأییدیه تحصیلی با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه در صورت برابر با اصل کردن رونوشت آن توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه قابل ترجمه و تأیید است در صورت ارسال تأییدیه تحصیلی به دارالترجمه‌ها مترجمین قبل از تأیید اداره امور مترجمان رسمی اجازه ترجمه سند را ندارند.اصل تأییدیه تحصیلی صادر شده از آموزش و پرورش مربوط در صورت برابر با اصل شدن آن توسط دبیرخانه اداره کل فنی (اسناد و امور مترجمین) قوه قضائیه و در شهرستان‌ها توسط دادگستری (قضات تأیید اسناد) قابل ترجمه و تأیید است.

۳- ترجمه مدارک مدارس خارجی مستقر در ایران

بند فعلیبند اصلاحی
مدارک مزبور با تأیید اداره کل امور روابط بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.مدارک تحصیلی صادر شده از مدارس خارجی مستقر در ایران با تأیید مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۴-ترجمه مدارک مدارس ایرانی خارج از کشور
بند فعلیبند اصلاحی
مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.مدارک تحصیلی صادر شده از مدارس ایرانی خارج از کشور با تأیید اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور قابل ترجمه و تأیید است.